ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคม

Generic Valium Online Uk สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) 

Valium Bula Anvisa ชื่อภาษาอังกฤษ “INDUSTRY FOR NATIONAL DEFENCE AND SECURITY ASSOCIATION (INDSA)”

http://centralborne.com/?ginger_action=log

               เริ่มต้นด้วยความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกว่า ๔๐ บริษัท จัดตั้งเป็นชมรมขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๕๔ โดยมี พลเอก ดร.ฐิตินันท์ ธัญญสิริ เป็นประธานชมรม ก่อนจดทะเบียนเป็นสมาคมฯ ในปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๐ สู่การเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศปี ๒๕๖๐ ด้วยวิสัยทัศน์“ ขับเคลื่อนเครือข่าย ภาคเอกชนไทยสนับสนุนนโยบายรัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของชาติ สู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม” สมาคม ฯ ซึ่งเป็นผู้แทนของกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้ง ๙ ด้าน ได้แก่ 

Buying Valium Online Is It Legal

http://corp-image.com/ci-rigid-box/?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6irg_dHHGtNyhdTTESpIxCF3CS_LIKVx4EJAD_fKkv4RO7fDZ0OZzt-saAiiqEALw_wcB ๑.ทางอาวุธ กระสุนและยุทโธปกรณ์ 

Purchase Valium

http://corp-image.com/21ev6abigrl?ertthndxbcvs=yes http://volttour.eu/wp-login.php?action=register ๒.ทางยานยนต์ 

Buy Diazepam Next Day Delivery Uk

http://volttour.eu/wp-cron.php?doing_wp_cron=1610657190.9954829216003417968750 http://vibop.cat/tag/jordi-lara/ ๓.ทางน้ำ 

Buy Valium Diazepam 10Mg

Buy Diazepam Belfast ๔.ทางอากาศยาน

Buy Valium London

http://corp-image.com/divi-area/subscribe-to-our-newsletter/ ๕.ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://silverlakefamily.com/events/2019-05-13/ http://punteco.cat/horts-solucions-tecniques/ ๖.ทางเครื่องจำลองและเครื่องช่วยฝึก 

Cheapest Valium Online Uk

๗.ทางระบบไร้มนุษย์และหุ่นยนต์ 

Buy Valium From India

http://prevencion-smc.com/tienda/ ๘.ทางการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย 

http://geincor.com/?s=chinalongju.cn

Us Valium Online ๙. ทางสื่ออุดมการณ์เพื่อความมั่นคง  โดย พลเอก อัศวิน พันธุนิล เป็นนายกสมาคม ฯ คนปัจจุบัน 

                  อุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้นกำลังอยู่ในช่วงเตรียมการเพื่อให้ประเทศไทยเจริญเติบโตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่ความยั่งยืนตามพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ครั้งทรงมีพระราชดำรัส ที่สภาคองเกรส ณ.กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2503 “ขอบใจอเมริกาที่ช่วยเหลือเรา เข้าใจว่านี่เป็นความช่วยเหลือด้วยน้ำใจไมตรีระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนที่มีฐานะเสมอกัน หวังว่าสักวันเราจะสามารถพัฒนาตนเองได้จนเพื่อนไม่ต้องช่วยเราอีกต่อไป” และรวมถึงการสร้างความร่วมมือกับอารยะประเทศเพื่อสนับสนุนยกระดับเทคโนโลยีทั้ง 9 กลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

EnglishThai