การประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสนามหลัง สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพบรรยากาศการประชุมความร่วมมือ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.)”ประกาศแผนยุทธศาสตร์ 9 กลุ่มพร้อมขับเคลื่อนโครงการนำร่องสู่ความยั่งยืน”

การประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสนามหลัง สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธในพระบรมราชูปถัมภ์
นำโดยนายกสมาคม สอป.ท่านพลเอกอัศวิน พันธุนิล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
อุปนายก กรรมการบริหาร สมาชิก สอป. และคณะที่ปรึกษา
รวมทั้งได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ อันได้แก่ มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค, สภาสมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ, ศูนย์ฝึกอบรมกรมเจ้าท่า เข้าร่วมงานพร้อมสังสรรค์พูดคุยสานสัมพันธ์
สมาคมฯขอขอบพระคุณการสนับสนุนห้องประชุม โดย คุณชาญชัย กรรณสูต บ.ไทยอามส์ จำกัด และยินดียิ่งต่อการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการดำเนินตามยุทธศาสตร์
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งความเจริญยั่งยืนของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและชาติบ้านเมืองสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

EnglishThai