การประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (ถนน ประชาชื่น)

การประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (ถนน ประชาชื่น)

      สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.)เดินหน้าตามโรดแมพ (Road map) “รวมพลังพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นรูปธรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (ถนน ประชาชื่น) จัดประชุมบอร์ด กรรมการและที่ปรึกษา ซึ่งนำโดย พลเอก อัศวิน พันธุนิล นายกสมาคมฯ พลเอก อรัญ ชมไพศาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ และประธาน กลุ่มคลังสมอง วปอ. และคณะกรรมการ ที่ปรึกษาทั้งหมด ได้จัดประชุมวาระประจำเดือนเพื่อเดินหน้าติดตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้ง 9 ด้าน โดยได้วางกรอบแนวทางการทำงานรวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง การแสวงหาโอกาสด้านการตลาดกับต่างประเทศ
และเตรียมขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง สร้างรั้วของชาติจากเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ภายใต้ความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

EnglishThai