การประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสนามหลัง สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพบรรยากาศการประชุม

Read more

ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกัน ประเทศของชาติ สู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

พลเอก อัศวิน พันธุนิ

Read more
EnglishThai