ติดต่อเรา

สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ

Industry for National Defense and Security Association

ศูนย์ประสานงานสมาคม

ที่อยู่ : เลขที่ 70/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

(ตึกสมาคมนักเรียนเก่าเก่าอำนวยศิลป์)

โทรศัพท์ : +662 588 2353

อีเมล์ : [email protected]

ฝ่ายเลขานุการสมาคม

นางสาวณัฐนิชา รัตนะ

มือถือ : +669 7174 9555

อีเมล์ : [email protected]EnglishThai